A-kontrol

Arbejdsopgaver

A-Kontrol er et fleksibelt firma, der håndterer mange slags opgaver

Vi er store nok til at servicere vores kunder og samtidig ikke større end vi kan tilpasse os opgaven. Derfor mener vi, at vi kan løse alle dine opgaver der drejer sig om sikkerhed, tryghed og beslægtede emner.

Herunder har du en oversigt over vores standardydelser og en kort beskrivelse af ydelsernes indhold, men vi løser gerne andre opgaver. Fælles for alle opgaver er et klart aftalegrundlag og en fast pris.

Vagtrunderinger

Forebyggelse af kriminalitet er altid den bedste løsning. Det kan på en effektiv måde klares med vagtrunderinger hos dit firma. Runderingsvagt har ikke kun noget med tyve og indbrud at gøre.

Der er en masse andre ting, der spiller ind. Hvem lukker alle vinduer, slukker lys, diverse maskiner og sørger for at alarmen er koblet korrekt til? Hvem sørger for det, når sidste mand har travlt med at komme hjem? Det gør vi!

Med et eller flere tilsyn pr. nat sørger vi for at alt fra kaffemaskiner til industrimaskiner er slukket og at alle døre og vinduer er lukket og låst. Det sparer penge til lys og varme samtidigt med at risikoen for brand og ubudne gæster på området reduceres væsentligt.

Når vi har været på besøg får kunden en vagtrapport. Det er din dokumentation for, at vagten har været der. Kunden får altid en komplet opgørelse over, hvor og hvornår vægteren har været på rundering enten pr. e-mail, eller den lægges på et aftalt sted.

Fast vagt

En fastvagt giver tryghed. Blot ved sin tilstedeværelse er vagten med til at skabe en positiv atmosfære . Om dagen, så de ansatte kan koncentrere sig om arbejdet, og uden for arbejdstiden, så de og chefen får ro i sindet og kan koble helt af.

En fastvagt vil blot ved sin tilstedeværelse virke forebyggende på eksempelvis indbrud og hærværk. Men kan også hurtigt gribe ind, hvis der opstår uro omkring besøgende, eller der på anden måde skulle opstå en uønsket hændelse. Det er vagtens fornemmeste opgave at gribe hurtigt og effektivt ind for at begrænse skaderne og evt. bringe gemytterne i ro.

En fastvagt kan med fordel bruges til - Byggepladsvagt – Portvagt – Receptionsvagt – Flyttevagt – Brandvagt - ved arrangementer af enhver størrelse lige fra skolefester til store events - og meget, meget mere.

Fast vagt med hund

Vagt med hund yder en god og effektiv sikring af virksomheden og dens værdier. Vagt med hund tilbydes i forbindelse med Fastvagt

Aktiv vagt

Razzia-tilsyn: Kortvarige præventiv tilsyn, hvor facader og arealer kontrolleres for uregelmæssigheder.

Lukke/åbne-tilsyn: Kontrol af tilkoblet alarm, korrekt aflukning af bygninger.

Indvendig rundering: Tjek af uregelmæssigheder og unødvendigt energiforbrug.

Kontrol tilsyn: Ind- og udvendige runderinger for kontrol af uregelmæssigheder.

Visitation: Ind- og udgang af personale/rengøring. Kontrol af leverandører.

 

Alarmpatrulje

En alarmpatrulje kan hurtigt køre til en adresse, hvor alarmen er gået og foretage et tilsyn af området. Om nødvendigt vil vagten skaffe sig adgang til bygningen ved hjælp af nøglen fra en nøgleboks og foretage en grundig indvendig rundering.

I tilfælde af et indbrud vil vagten tilkalde politi, skabe overblik over skadernes omfang og sikre bygningen ved f.eks. at skærme knuste vinduer af.

Alarmpatruljen afleverer altid en alarmrapport, som er din dokumentation for, at vagten har været der. Kunden får altid en komplet opgørelse over, hvor og hvornår vægteren har været rundt, enten pr. e-mail eller den lægges på et aftalt sted.

Butikskontrol

Butikskontrol foretages af en diskret civilklædt kontrollant (detektiven), som agerer kunde i butikken.

De udfører deres arbejde diskret, yderst professionelt og uden at genere nogen unødvendigt.

Kontrollanten overvåger såvel kunder, som leverandører og personale.

Ved tyveri er det kontrollantens opgave at pågribe tyven, afhøre og udfærdige en anmeldelse samt kontakte politiet med henblik på at få afhentet butikstyven.

Vi sender aldrig den samme mand til den samme butik flere gange i træk, da han nemt vil blive genkendt og afsløret hvis butikskontrollen udføres over flere dage.

Kontrolarbejdet afsluttes altid med udarbejdelse af en rapport til servicechefen.

 
Prøvekøb
 

Det er desværre ikke altid kasselinjerne fungerer efter planen – det kan have mange årsager.

Vores civilklædte kontrollant agerer kunde i butikken og køber typisk et antal vare, som lægges op på en forud aftalt kasselinje. Herefter kontrolleres bl.a., om kassepersonalet er opmærksom på, om alle vare er kommer op på båndet, om de bliver scannet ind i overensstemmelse med de gældende regler i butikken og afregnes korrekt. Samtidigt kontrolleres serviceniveauet ved kasselinjen.

Efter hvert besøg udfærdiger kontrollanten en skriftlig rapport til servicechefen.

Servicevagt

En servicevagt er en uniformeret vagt, der er meget synlig og kan løse en række opgaver hvor den forebyggende effekt af at ”der er en vagt” er stor. Det kan være som butiksvagt, festvagt, dørmand, gående patruljevagt, portvagt eller mange andre funktioner.

Vagtens primære opgave er ved sin tilstedeværelse at skabe tryghed for sine omgivelser og sikre at alt foregår som det skal.

Vores vagter er præsentable, servicemindede og har stor erfaring.

Vi kan stille en uniformeret vagt til disposition til næsten enhver lejlighed.

Brandmateriel

Menneskeliv og store værdier står på spil når der opstår en brand. A-Kontrol har ekspertisen til at udføre serviceeftersyn. Vores serviceteknikere køre ud i alle brofaste dele af landet.

Vi tilbyder eftersyn og servicering af alle former for brandmateriel, ABDL anlæg, samt hjertestarter / førstehjælpsudstyr i virksomheder.

Opret en serviceaftale

A-Kontrol tilbyder desuden faste serviceaftaler. Vi tegner en serviceaftale med dig som kunde og kommer så ud og servicerer dit brandmateriel minimum 1. gang årligt eller efter behov. Vores serviceteknikkere arbejder naturligvis ud fra gældende bestemmelser og krav.

Kontakt os for serviceeftersyn

Er det ved at være tid til et brandeftersyn af din virksomheds brandmateriel, eller skal I have suppleret op, så kontakt os på tlf. 30 20 24 68.

Hvad siger lovgivningen?

Ifølge DS/EN 671-3 skal der foretages tilsyn med vandfyldte slangevinder en gang om året og trykprøves hvert 5. år. Eventuelle fejl udbedres straks. Her kontrolleres visuelt for tilgængelighed, synlige skader etc. Samtidig skal der hvert år foretages en funktionsprøve. Her kontrolleres der blandt andet om vandføringen er tilfredsstillende.

Læs mere om lov og regler her

 
Udgangskontrol

Formålet med udgangskontrol er at afsløre og minimere internt svind.

Kontrollen foretages ofte efter forudgående aftale med virksomheden om et antal kontrolbesøg over en given periode. Udgangskontrollen foretages af 2 kontrollanter ved arbejdstids ophør. Under visitationen vil kontrollanterne bede personalet om at vise indholdet af poser, tasker og evt. lommer

Udgangskontrollen foretages professionelt af vores vagter, der har op til flere års erfaring inden for dette. Der vil ikke forekomme mistænkeliggørelse eller fysisk kontakt mellem kontrollanterne og personalet under kontrollen.

Dørmand

En dørmand skal primært sørge for at alle har det rart, at gæsterne betaler deres entre og opfører sig efter forholdene.

Arbejdet udføres af ”voksne mænd”, der er velsoignerede og veltalende, har en solid erfaring i at tale med mennesker og udfører jobbet i henhold til de retningslinjen kunden har givet dem.

A-Kontrols dørmænd bærer 2 uniformstyper. En pæn og præsentabel uniform indendørs og en mere praktisk, som vi bruger udendørs.

Vi har stor erfaring i at skabe trygge rammer for byfester, skolefester, glade diskoteksgæster, private fester, ved brudeparrets hjem, til koncerter og andre steder hvor vores kunder ikke vil tage risikoen for andres dårlige opførsel.

Narkotika

Det er uhyggeligt svært at undgå narkotika på diskoteker og ved større fester, koncerter osv. De fleste af vores kunder gør en stor præventiv indsats – men vi kan gøre det endnu vanskeligere for dine gæster at sniffe narkotika.

A-Kontrol kan levere et middel, der let kan forhindre indtagelse af de moderne narko-midler på toiletterne, som er et af yndlingsstederne, når det næste ”sus” skal sniffes. Vi behandler ganske enkelt alle glatte overflader med et unikt middel, der gør at overfladerne bliver umulige at bruge som ”sniffe-bræt.”

Personlige vagter

Lad os være helt klare i mælet - de eneste, som kan udføre bodyguard jobbet er politiet og lignende offentlig bemyndigede instanser. Derfor kalder vi det , ”at leje en storebror”.

Når A-Kontrol er storebror må vi ikke bære våben, vi må ikke køre stærkt, vi har ikke lov til andet end det, den almindelige dansker også må gøre. Men vi må være kundens storebror for en dag og lade vores voksne mænd – med forskellig kropsform og størrelse, med forskelligt udseende og evt. uden uniform – passe på deres familie.

Arbejdet udføres efter kundens krav og ønsker. Organisering af transport, hotel, adgangsveje og lign. kan også udføres.

 

Tyverisikring

Jo svære man gør det for en indbrudstyv jo mindre aktaktivet er der for tyven at bryde ind i ens eget hjem, hos A-kontrol kan vi opsætte videoovervågning, alarmsystemer der ringer op til dig eller til os og vi rykker ud samt tågesikring, det lyder måske voldsomt men hvad der det, sat op imod et helt hus tømt for værdier.

A-kontrol kan også sende en sikkerhedskonsulent ud og vurdere din bolig, samt give et tilbud på hvad det vil koste at få lavet forbedringer.

Ofte er det små ting der fortæller en tyv at her er noget at komme efter, posten er ikke hentet ind efter flere dage, der er ikke tændt lys i huset i flere dage, skraldespanden er ikke fyldt efter tømning, bilen holder på samme sted flere dage i træk og sidst den pt. største fejl folk begår er at skrive på Facebook at de er på ferie.

Undervuder aldrig en tyv, gør man først det kan man ligesågod lade vær med at låse sin dør.

Videoovervågning

Video-overvågning for erhverv

Hos A-Kontrol kan vi levere og opsætte trådløst video overvågning af jeres firma. Dette man kan tjekke live via internettet, da der bliver overført still billeder hvert 5 sek. hvis der sker noget begynder video overvågningen og optage det der sker og man bliver varslet via en sms eller E-mail. efter kort tid modtager man en mail med video klippet så man kan se hvad der er sket. dette kan man så overdrage til politiet.

Virksomheder må gerne optage, hvad der sker i virksomheden og på dens arealer, når man ved tydelig skiltning på indgangsdør og porte gør opmærksom på, at der er videoovervågning.

Man kan i særlige tilfælde søge om tilladelse til at filme i ”det offentlige rum” - det vil typisk dreje sig om områder lige op til virksomheden, hvor alle har adgang. (fortov, gangsti, P-plads, havnekaj, grønne områder osv.)

Video-overvågning for private

Vi værner alle om vores hjem. Her skal være fredeligt og roligt - her skal der være trygt!

Desværre er hjemme røverier og overfald ikke længere noget vi kun hører om fra udlandet, men et stigende problem i Danmark. A-Kontrol kan levere og opsætte trådløs videoovervågning i dit hjem. Samtidigt opsætter vi en klar og tydelig skiltning ved alle indgangsdøre, så alle ved at dit hjem og din familie er sikret optimalt. Det har stor præventiv effekt!

Video-overvågningen optager hvad der sker og gemmer det via Internettet på en server til evt. senere brug. Som privat person er det tilladt at optage, hvad der sker i ens eget hjem, blot man ved skiltning på indgangsdøre gør opmærksom på, at der er videoovervågning på området.

Salg og udlejning

Radioleje

A-Kontrol udlejer professionelle radioer. Disse bruger en privat frekvens, som gør at man ikke bliver forstyrret af de ”billige radioer”. Vores radioer kan række op til 5 km. i åbent terræn og 3 km. indendørs. Radioerne kan programmeres, så de kan arbejde samme med de radioer kunden selv har. Desuden fører vi 10 gsm radioer, som har ubegrænset rækkevidde

Anti-narkospray

A-Kontrol fører vores eget produkt til at bekæmpe narkotika med. Dette produkt er et spraymiddel der ved påførsel gør at man ikke kan ”lægge” sit narkotika på det område uden det bliver siddende. Dette produkt kan ikke lugtes eller tørres af med en klud som almindelig spray (WD40) kan.

Førstehjælp og anden assistance

A-Kontrol udlejer gerne folk til opgaver der ikke har med vagtopgaver at gøre. Vi har i vores stab flere højt uddannede førstehjælpere, der kan bruges til events og fester.