A-kontrol

Vagtrundering

Forebyggelse af kriminalitet er altid den bedste løsning.

Det kan på en effektiv måde klares med vagtrunderinger hos dit firma. Runderingsvagt har ikke kun noget med tyve og indbrud at gøre.

Der er en masse andre ting, der spiller ind. Hvem lukker alle vinduer, slukker lys, diverse maskiner og sørger for at alarmen er koblet korrekt til? Hvem sørger for det, når sidste mand har travlt med at komme hjem? Det gør vi!

Med et eller flere tilsyn pr. nat sørger vi for at alt fra kaffemaskiner til industrimaskiner er slukket og at alle døre og vinduer er lukket og låst. Det sparer penge til lys og varme samtidigt med at risikoen for brand og ubudne gæster på området reduceres væsentligt.

Når vi har været på besøg får kunden en vagtrapport. Det er din dokumentation for, at vagten har været der. Kunden får altid en komplet opgørelse over, hvor og hvornår vægteren har været på rundering enten pr. e-mail, eller den lægges på et aftalt sted.