A-kontrol

Udgangskontrol

Udgangskontrol kan minimere internt svind

Formålet med udgangskontrol er at afsløre og minimere internt svind.

Kontrollen foretages ofte efter forudgående aftale med virksomheden om et antal kontrolbesøg over en given periode. Udgangskontrollen foretages af 2 kontrollanter ved arbejdstids ophør. Under visitationen vil kontrollanterne bede personalet om at vise indholdet af poser, tasker og evt. lommer

Udgangskontrollen foretages professionelt af vores vagter, der har op til flere års erfaring inden for dette. Der vil ikke forekomme mistænkeliggørelse eller fysisk kontakt mellem kontrollanterne og personalet under kontrollen.