A-kontrol

Prøvekøb

Få en civilklædt kontrollant til at agere kunde

Det er desværre ikke altid kasselinjerne fungerer efter planen – det kan have mange årsager.

Vores civilklædte kontrollant agerer kunde i butikken og køber typisk et antal vare, som lægges op på en forud aftalt kasselinje. Herefter kontrolleres bl.a., om kassepersonalet er opmærksom på, om alle varer er kommet op på båndet, om de bliver scannet ind i overensstemmelse med de gældende regler i butikken og afregnes korrekt. Samtidigt kontrolleres serviceniveauet ved kasselinjen.

Efter hvert besøg udfærdiger kontrollanten en skriftlig rapport til servicechefen.