A-kontrol

Alarmpatrulje

En alarmpatrulje reagerer hurtigt

En alarmpatrulje kan hurtigt køre til en adresse, hvor alarmen er gået og foretage et tilsyn af området. Om nødvendigt vil vagten skaffe sig adgang til bygningen ved hjælp af nøglen fra en nøgleboks og foretage en grundig indvendig rundering.

I tilfælde af et indbrud vil vagten tilkalde politi, skabe overblik over skadernes omfang og sikre bygningen ved f.eks. at skærme knuste vinduer af.

Alarmpatruljen afleverer altid en alarmrapport, som er din dokumentation for, at vagten har været der. Kunden får altid en komplet opgørelse over, hvor og hvornår vægteren har været rundt, enten pr. e-mail eller den lægges på et aftalt sted.